top of page

Иван Белецкий – Вице-президент Польского Центра, презентует Польский Центр в Киеве

Иван Белецкий – Вице-президент Польского Центра, презентует Польский Центр в Киеве на фестивале польской культуры. В задачи Польского Центра входит изучение польского языка и польской культуры, а также поддержание дипломатических отношений с польским посольством в Киеве и польскими политиками. Польский Центр сотрудничает с посольством Польши в Киеве и члены Польского Центра имеют возможность получить польское гражданство после выполнения ряда требований.

https://youtu.be/AFKPhF-4f8oCentrum Polski Centrum Polski jest oficjalną organizacja Polaków w Kijowskim Okręgu Konsularnym. Stworzona dla osób, które deklarują przynależność do Narodu Polskiego, uważają, że język Polski jest językiem ojczystym, wiedzą i kultywują polskie tradycje i zwyczaje.

https://www.institutenp.com/centrum-polski

#иван_белецкий #польский_центр #новые_правые #польша

0 комментариев
bottom of page