top of page

Перша міжнародна прес-конференція на тему: «Будапештський формат, як ефективний шлях деокупації».

У прес-центрі інформаційного агентства «Українські Новини» 8 серпня 2018 р. відбулася 1-а міжнародна прес-конференція на тему: «Будапештський формат, як ефективний шлях деокупації». Конференція пройшла у науково-практичному форматі. Конференція відбулася за підтримкою міжнародної асоціації «Інститут Національної Політики».

В даній роботі прес-конференції взяли участь


Від України:

Юрій Шуліпа, правник, директор міжнародної асоціації «Інститут Національної Політики», директор «Інституту дослідження російської агресії».


Іван Белецький, правник, голова Правління міжнародної асоціації «Інститут Національної Політики», лідер політичної партії «Партія Націоналістів».

Марина Багрова, член Правління міжнародної асоціації «Інститут Національної Політики», директор донецького обласного філіалу «Інституту Національної Політики».


Юрій Кармазін, відомий український політичний діяч, екс-суддя, доктор філософських наук, професор, заслужений правник України, депутат Верховної Ради України 2, 3, 4, 6 скликань. Лідер політичної партії «Партія захисників Вітчизни», президент «Інституту права та суспільства».


Юрій Георгіївський, доктор юридичних наук, голова Координаційної ради громадської організації «Експертиза Реформ», адвокат, екс-начальник Головного територіального управління юстиції у Харківській області, екс-заступник глави адміністрації Харківської області.


Риза Шевко, генеральний директор «Фонду «Крим», член Правління Меджлісу кримськотатарського народу.


Від Республіки Білорусь:

Ігор Леднiк, заступник директора «Інституту дослідження російської агресії», співавтор спільної декларації по цифровій економіці країн ЄС і Східного партнерства.


Михайло Пастухов, суддя конституційного суду республіки Білорусь у відставці, професор, доктор юридичних наук.


Від США:

Герман Обухов, політичний експерт, директор Фонду «Стоп Інформ Терор», член Правління міжнародної асоціації «Інститут національної політики».


На прес-конференції були обговорені питання.

- Чому Україна повинна перейти від мінського формату до формату Будапештському (правова основа).

- Чому країни гаранти політичного суверенітету і територіальної цілісності України, зобов'язані виконати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом.

- Яким чином повинна бути здійснена імплементація норм Будапештського меморандуму.

- Чому звільнити з російських місць ув'язнення українських громадян Олега Сенцова і інших, нейтралізувати російську агресію проти України, а також провести деокупацію окупованих українських територій можливо лише в рамках Будапештського формату.

- Які основні зміни внутрішнього законодавства необхідно зробити в Україні, для повернення до Будапештського формату.

- Білорусь та Україна – країни порушення норм Будапештського меморандуму в результаті російської політичної агресії. Чому гаранти політичного суверенітету і територіальної цілісності Білорусі і України, після актів російської агресії відмовилися від виконання своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом. Білорусь і Україна – можливі спільні кроки з подолання віктимізації і повернення до Будапештського формату.


На закінчення конференції анонсували проект наступних конференцій, які буде проводити міжнародна асоціація «Інститут Національної Політики».


Перша: «Питання виключення Російської Федерації з Інтерполу». РФ спритно маніпулює Інтерполом в політичних цілях, оголошуючи з політичних мотивів у міжнародних розшук, як громадян РФ, так і громадян інших держав. Політичні діяча у США підтримали цю ініціативу.


Друга: «Списки Сенцова». РФ на даний момент кримінально переслідують, як громадян РФ, так і громадян України. Сам Олег Сенцов – це вершина айсберга і проблема переслідування і фактичного викрадення українських громадян – це проблема, що вимагає міжнародного розголосу і міжнародного втручання, необхідна консолідації сил українських правозахисних і міжнародних організацій для можливості вплинути на долю українських громадян незаконно утримується в російських в'язницях і колоніях. Для цього потрібно залучення, як правозахисних організацій, що діють усередині РФ, так і російської опозиції.


ЗМІ про прес-конференції:

https://ukranews.com/ua/news/576958-80818-1600-pres-konferenciya-budapeshtskyy-format-yak-efektyvnyy-shlyakh-deokupacii 8.08.18 16:00 Прес-конференція: "Будапештський формат як ефективний шлях деокупації"


https://ukranews.com/news/577222-80818-1600-press-konferencyya-budapeshtskyy-format-kak-ehffektyvnyy-put-deokkupacyy 8.08.18 16:00 Пресс-конференция: "Будапештский формат как эффективный путь деоккупации"


https://gottstat.com/news/8-08-18-16-00-press-konferenciya-budapeshtskiy-format-6355838.html 8.08.18 16:00 Пресс-конференция: "Будапештский формат как эффективный путь деоккупации"


http://politikan.com.ua/1/0/0/550469.htm 8 cерпня 2018 року, о 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему:"Будапештський формат як ефективний шлях деокупації".


Прес-секретаріат «Інституту Національної Політики».

____________________________________________________________


Російською мовою:

В пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» 8 августа 2018 г. состоялась 1-я международная пресс-конференция на тему: «Будапештский формат, как эффективный путь деоккупации». Конференция прошла в научно-практическом формате. Конференция состоялась при поддержке международной ассоциации «Институт Национальной Политики».


В работе данной пресс-конференции приняли участие


От Украины:

Юрий Шулипа, юрист, директор международной ассоциации «Институт Национальной Политики», директор «Института исследования российской агрессии».


Иван Белецкий, юрист, председатель Правления международной ассоциации «Институт Национальной Политики», лидер политической партии «Партия Националистов».


Марина Багрова, член Правления международной ассоциации «Институт Национальной Политики», директор донецкого областного филиала «Института Национальной Политики».


Юрий Кармазин, известный украинский политический деятель, экс-судья, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист Украины, депутат Верховной Рады Украины 2, 3, 4, 6 созывов, лидер политической партии «Партия защитников Отечества», президент «Института права и общества».


Юрий Георгиевский, доктор юридических наук, председатель Координационного совета общественной организации «Экспертиза Реформ», адвокат, экс-начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, экс-заместитель главы администрации Харьковской области.


Риза Шевкиев, генеральный директор Фонда «Крым», член Правления Меджлиса крымскотатарского народа.


От Республики Беларусь:

Игорь Ледник, заместитель директора «Института исследования российской агрессии», соавтор совместной декларации по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства.


Михаил Пастухов, судья конституционного суда республики Беларусь в отставке, профессор, доктор юридических наук.


От США:

Герман Обухов, политический эксперт, директор Фонда «Стоп Информ Террор», член Правления международной ассоциации «Институт национальной политики».


На пресс-конференции были обсуждены вопросы.

- Почему Украина должна перейти от минского формата к формату Будапештском (правовая основа).

- Почему страны гаранты политического суверенитета и территориальной целостности Украины, обязаны выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.

- Каким образом должна быть осуществлена имплементация норм Будапештского меморандума.

- Почему освободить из российских мест заточения украинских граждан Олега Сенцова и других, нейтрализовать российскую агрессию против Украины, а также провести деоккупацию оккупированных украинских территорий возможно лишь в рамках Будапештского формата.

- Какие основные изменения внутреннего законодательства необходимо сделать в Украине, для возврата к Будапештскому формату.

- Беларусь и Украина – страны нарушения норм Будапештского меморандума в результате российской политической агрессии. Почему гаранты политического суверенитета и территориальной целостности Беларуси и Украины, после актов российской агрессии отказались от выполнения своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Беларусь и Украина – возможные совместные шаги по преодолению виктимизации и возвращению к Будапештскому формату.


В заключение конференции анонсировали проект следующих конференций, которые будет проводить международная ассоциация «Институт Национальной Политики».


Первая: «Вопрос исключения Российской Федерации из Интерпола». РФ ловко манипулирует Интерполом в политических целях, объявляя по политическим мотивам в международным розыск, как граждан РФ, так и граждан других государств. Политические деятеля в США поддержали эту инициативу.


Вторая: «Списки Сенцова». РФ на данный момент преследует уголовно, как граждан РФ, так и граждан Украины. Сам Олег Сенцов – это вершина айсберга и проблема преследования и фактического похищения украинских граждан – это проблема, требующая международной огласки и международного вмешательства, необходима консолидации сил правозащитных украинских и международных организаций для возможности повлиять на судьбу украинских граждан незаконно удерживающийся в российских тюрьмах и колониях. Для этого потребуется привлечения, как правозащитных организаций, действующих внутри РФ, так и российской оппозиции.


Пресс-секретариат «Института Национальной Политики».

https://www.institutenp.com


#будапештский_меморандум #юрий_кармазин #иван_белецкий #юрий_шулипа #пресс_конференция #украина #деоккупация #донбасс #политология #демократы


0 комментариев
bottom of page